👷‍ De ondersteuning voor deze website is gestopt op 1/1/2020. Op termijn zal de site verdwijnen. Dank voor de mooie jaren 👋
In de krant  -  Ziekenzorg Zeebrugge: 50 -  ziekenzorgzeebrugge

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Foto van het bestuur van Samana  zomer

2018 - 2019

Onderste rij van links naar rechts .

Greta Olbrechts - Christiane Sanders - Gilbert Hillewaert - Annie Haemelynck

Bovenste rij van links naar rechts.

Paula Ceulenaere - Jacqueline Ballegeer - Proost  Fernand Maréchal

Myriam Verheye -Luc Tousseyn - Greta Ramon - Jacqueline De Berdt

Luc Dhondt was afwezig.

Foto van het bestuur zomer 2015

Bovenste rij van links naar rechts.

Greta Ramon - Jacqueline Ballegeer - Jacqueline Deberdt - Luc Dhondt - Luc Tousseyn - Gilbert Hillewaert - Paula Ceulenaere 

Onderste rij van links naar rechts.

Greta Olbrechts - Frieda Vereecke - Fernand Maréchal - Christiane Sanders - Jeanine Hillewaert - Annie Haemelynck

In de krant 2013

50 jaar ziekenzorg zeebrugge

(Bron: Brugs Handelsblad 3 mei 2013 - foto: SR )

 

ZEEBRUGGE - Ziekenzorg Zeebrugge vierde vorige week zondag zijn

vijftigjarig bestaan. Dat ging gepaard met een eucharistieviering in

de Sint-Donaaskerk, gevolgd door een receptie in de kerk. Nadien

werd aan tafel geschoven voor een feestelijke maaltijd in zaal Alba-

tros met muzikale omlijsting door het gezelschap van Paul Bruna.

Ziekenzorg Zeebrugge vierde zijn vijftigjarig bestaan, maar vermoe­

delijk is de vereniging iets ouder. In het jaar 1961 had Urbain Schoon-

baert de afdeling al opgericht met Etienne Spanhove als voorzitter.

Het duurde echter tot in 1963 voor de echte werking op gang kwam.

In die vijftig jaar waren er verschillende voorzitters met Etienne Span­

hove, Maria Vandekerckhove, Maria Vansteenkiste en Christiane San­

ders. Ziekenzorg Zeebrugge organiseert regelmatig activiteiten. Zo is

er het jaarlijks concert, de quiznamiddag met pannenkoeken, drie

voordrachten per jaar, een dagreis en kortere uitstappen en speciale

feesten met de chronische ziekendag, Kerst en Pasen. Nu telt Zieken­

zorg afdeling Zeebrugge honderd leden. Die gaan regelmatig zieken

thuis bezoeken of halen ze op voor activiteiten.